Helpt te helpen in Madurai, Zuid-India

Onderwijs project

 
In 2018  zijn in februari en oktober (evenals de voorgaande jaren) 2 groepjes van 3 weer actief geweest binnen de opleidingsschool voor leerkrachten speciaal onderwijs van Anbagam en zijn er symposiadagen voor de regio verzorgd door deze groepjes. Door de regelmaat van 2 keer per jaar input van onze mensen zien we, langzaam maar zeker, ontwikkelingen in het kijken naar en werken met kinderen met beperkingen ontstaan binnen deze setting. Door verschillende lichtingen studenten en leerkrachten te bereiken hopen we op een inktvlekwerking in de regio.
 
De thema's die, in verschillende vormen en verdiepingsgraden en middels veel praktische oefeningen, behandeld worden zijn:

- Denken in kansen i.p.v. problemen

 

- Samen werken binnen de scholen

- Omgaan met prikkelgevoeligheid, autisme, verstandelijke beperking, adhd, hechtingsproblematiek etc.

- Werken met diversiteit binnen de groep

- Positieve gedragsbeïnvloeding versus correctie

 

Het blijft een feest om te werken met de studenten en leerkrachten uit de regio: zij zijn zeer leergierig en nemen enthousiast deel aan alle praktische oefeningen! Meer dan voldoende reden voor ons om dit voort te zetten!

 

 
Sinds 2014 is een groep enthousiaste mensen, afkomstig uit het speciaal onderwijs binnen Tilburg, betrokken bij het SBT College (de opleiding voor speciale leraren) en de Anbagam Special School in Madurai. Twee maal per jaar vertrekt een groepje van 3 mensen, voor een volledige werkweek, naar Madurai  Zij verzorgen colleges aan de opleiding voor leraren en ondersteunen de leerkrachten van de Special School met informatie en praktische oefeningen.
 
Na oriëntatie op de behoeften van de betrokkenen in India is gekozen voor de volgende thema’s:
  1. Naast algemene informatie met betrekking tot ontwikkelingen binnen de kennis rondom speciale leerlingen is vooral het belang van het uitgaan van ontwikkelingsleeftijden van de leerlingen om hun ontwikkeling adequaat te kunnen ondersteunen een belangrijk thema .
  2. Klassenmanagement: hoe kun je alle leerlingen betrekken bij het onderwijs, hoe organiseer je dat en hoe leer je leerlingen aan het werk te zijn zonder de rechtstreekse sturing/nabijheid van de leraar.
  3. Wat kun je als school bijdragen aan het verwerven van competenties door de oudere leerlingen voor hun carrière na de school, zoals werkhouding, samenwerken, omgaan met leidinggevenden, routines uitvoeren zonder voortdurende controle en sturing enz.
 
Tot op heden is er door deze groep mensen (vrijwillig en onbezoldigd) kennis en informatie uitgeleverd, maar wij zien ook dat er veel behoefte is aan adequate leermiddelen in de school (het ontbreekt zelfs aan de meest elementaire leermiddelen) om het geleerde ook goed in de praktijk te kunnen brengen. De fondsen hiervoor moeten nog worden aangeboord en horen bij de doelstellingen voor de komende jaren. 
 
Vooral in het onderdeel verwerven van competenties voor werken en leven na de schoolleeftijd ligt er een duidelijke link naar wat in de Stichting Anbagam al gestalte heeft gekregen: het opzetten van vocal units.