Helpt te helpen in Madurai, Zuid-India

Verslag reis Wim Helms en Jerry Mac-Donald 7-14 februari 2016, Madurai, India

 

Maandag 8 februari 2016:

Op 8 februari komen we rond 07.30 uur aan op vlieghaven Madurai en worden we door zusters Stanley en Eugine opgehaald. Uiteraard krijgen we van de zusters een uitgebreid ontbijt wanneer we aankomen op het convent Anbagam.

 

Zuster Mendonza is vervangen door Greta (mei 2015 is zij naar Anbagam gekomen). Zij heeft een administratieve en financiële achtergrond en wij hebben het idee dat Greta en Stanley samen de drukkerij runnen en niet Greta alleen. Daarnaast is er een zuster, die een 2-jarige grafische opleiding volgt. Zij is eind mei klaar met haar grafische opleiding.

 

Arul Mary is er niet meer. Çelvy is weg. Elisa is weg, we weten niet wie haar heeft vervangen. De chauffeur is ook weg.
Eugine en Stanley zijn er nog. Jecinthy is er nog. Susan is erbij gekomen, bij het college.

 

Over de drukpers, aan het ontbjit.

We hebben geconstateerd dat Stanley/Greta zich heel actief bezighouden met acquisitie onder scholen en voor de komende maanden hebben ze al verschillende orders op de plank liggen. Dit zijn orders voor notitieblokken: 43.000 in 41 verschillende varianten, dit zijn eigenlijk allemaal verschillende orders. Omdat ze geen ervaring hebben met dit soort noteblocks/notebooks, vragen we ons af of deze orders wel afkomen.

 

Na het verhuizen van de drukkerij en het afhaken van de universiteit vermoeden we dat geldgebrek een issue is geweest in 2014/2015. Dit is ook wat Stanley aangeeft. Ze is over seizoen 2015/2016 optimistischer! Een aantal maanden geleden is ook een boek door hen gedrukt.
Wim geeft aan, dat we in ieder geval met de verantwoordelijke voor de drukkerij moeten gaan praten.
Wie is de uiteindelijk verantwoordelijke voor de drukkerij? Mother Superior of bijv. Mother Reginal?

 

In de drukkerij

De zusters: er wordt mondeling afgesproken wat de debiteur moet betalen, niet met een schriftelijke offerte/quotation.

 

Er is discussie geweest over of er welllicht een offerte/quotation moet komen, zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de te betalen prijs.
Ze lijken geen idee te hebben van wat ze binnenkrijgen.

 

De oude drukpers:

De oude drukpers staat er nog, wordt nog steeds gebruikt en lijkt nog te functioneren. Ze hebben hiermee een studieboek gedrukt.

 

De nieuwe drukpers
De nieuwe drukpers is nog niet functioneel. Er zijn twee problemen mee:
1. één van de slangen is niet goed meer; en
2. Ergens in de invoer van het papier is een opstopping.

 

Komende woensdag 10 februari komen een tester/mechanicus en een elektricien kijken naar de machine en hopelijk afdoende repareren. We hebben de vragen gesteld: wie zijn het, hebben ze genoeg kennis van de Heidelberg en waarom is de Heidelberg nog niet functioneel (want de mechanicus is degene die de Heidelberg heeft geïnstalleerd)?

 

Meerwaarde drukpers Anbagam
Stanley geeft aan, dat één van de redenen waarom klanten bij hen terechtkomen is, dat ze iets goedkoper zijn dan anderen, maar vooral omdat klanten zich de situatie van de mentaal gehandicapte kinderen aantrekken en ze een multi-colour drukpers hebben voor het drukwerk.

 

Installatie
In het Whatsapp-bericht van 2 oktober van Mark aan het bestuur is aangegeven dat er € 4.900,- is overgemaakt voor ondersteuning voor de installatie. Dat bedrag is inderdaad opgemaakt aan de installatie. We ontdekken, dat de installatie ook heeft ingehouden de afscheidingswanden rondom de nieuwe pers en de airconditioning in de ruimte.

 

Naast de nieuwe drukpers lagen verschillende slangen, die niet waren aangesloten. Zijn dat slangen die nog moeten worden gebruikt?

Zuster Stanley heeft aangegeven, dat ze graag zou willen dat Wim hun leert om de kosten voor producten op een juiste manier te calculeren.

 

Wim maakt een kostennacalculatie voor de kosten van een boek dat al is gedrukt door de drukkerij, als voorbeeld voor de toekomstige bedrijfsvoering.

Het aantal afdrukken op de drukpers was 37.310.439 en is nu 37.310.498. Dat is een verschil van 59 drukken. Dat wil zeggen dat er nog niks met de drukpers is gedaan.

 

Gedachten Wim en Jerry:
We zitten erg met het feit dat er geen sjoege lijkt te komen in de zusters, in die zin dat er wel een afgescheiden ruimte is gemaakt voor de nieuwe drukpers, maar de drukpers zelf niet wordt geïnstalleerd zoals nodig.
Vanuit de zusters mag meer gebeuren: nu wij er zijn, komen er opeens in de week van ons bezoek een mechanicus en elektricien langs. Dit had ook veel eerder kunnen gebeuren.

 

Moeten we nu verdergaan met de stichting en weer sponsoren, nu voor (een gedeelte van) het onderhoud? Of laten we dit door henzelf doen? Wellicht is er een mogelijkheid tot een goedkoper onderhoudscontract? En misschien kan dat heel goed door de congregatie worden opgevangen in plaats van dat wij aan de gang gaan?

 

 

Dinsdag 9 februari 2016
We zijn wezen kijken in de drukkerij en de zusters lieten ons verschillende soorten drukwerk zien, ook iets van wat ze nu aan het maken zijn.
Greta en Stanly komen vandaag met gegevens. Dit is in de lijn van de vraag van Stanly aan ons om inzicht in de kosten.
We hebben van 15.00-18.00 vergaderd. Greta moest om 16.30 weg.
De zusters zijn erg goed bezig met de acquisitie, zelfs vandaag tijdens onze meeting is zuster Greta nog om half 5 richting een nieuwe klant gereisd, zodra ze over een mogelijke order hoorde.

 

Het valt Wim op dat de drukkerij erg goed georganiseerd is en met stapels wordt gewerkt, dit komt de overzichtelijkheid ten goede. Er kunnen meerdere orders tegelijk verwerkt worden. Een bottleneck is de vraag hoe er georganiseerd wordt als er meerdere projecten tegelijk worden verwerkt. Een planboard zou een goed idee zijn met de beschikbare medewerkers/stap in het proces en de te verrichten projecten/taken. Voorstellen om de doorlooptijd te registreren.

 

Orderlijst
Er is een lijst gemaakt met 10 orders. Die moet worden aangevuld met zowel kosten als opbrengsten. Hiermee krijgen ze zicht op wat er nog gedaan moet worden en kunnen ze het proces efficiënt maken.


De orderlijst is dus een kostentool aan de ene kant en een planningstool aan de andere kant.

Ze worstelen met waar ze papier vandaan kunnen halen. Dat doen ze nu bij een reseller, terwijl dat wellicht ook bij de groothandel zelf kan. Hierdoor wordt de kostprijs van het papier een stuk lager.

 

Ze zouden ook maatwerk in de vorm van verpakkingswerkzaamheden kunnen doen. Dat is wat ze nu al gaan doen voor een order, waarbij ze direct aan schoolkinderen moeten leveren.
We moeten het belang van de quotation/offerte benadrukken. Wellicht kunnen we een format hiervoor aanleveren. Zuster Stanly heeft ook een format gemaakt dat er goed uitziet.

 

 

Woensdag 10 februari 2016:
We zijn vandaag in de ochtend naar de school aan de Race Road geweest en hebben kunnen praten met zuster Eugine. We hebben via haar veel informatie kunnen krijgen.
Zuster Eugine is, tegen wil en dank, weer tot hoofd/superior van de zusters gebombardeerd. We merken aan Eugine dat ze veel op haar bordje heeft. Ze geeft aan, dat er twee zusters aan een grafische opleiding zijn begonnen, waarvan één in Anbagam zal gaan werken. Zij zal in juni haar opleiding afronden.

 

Mother Provincial is in Madurai, maar niet op haar plek. Eugine stelt voor dat we een afspraak maken met haar, Mother Provincial en Stanley. Mother Provincial kan ons wellicht helpen met geld en continuïteit van de zusters die nu hier zitten.

 

De winkel bij de school ziet er erg goed uit. Voor de Areca leaves bordjes heeft de winkel afnemers. De laatste levering van Areca leaves is niet goed gegaan, deze bladeren zijn zwart en bruin, in plaats van licht.

 

We vragen aan Eugine wat de laatste keer is geweest dat er een monteur voor de nieuwe drukpers is geweest. Eugine geeft aan, dat dit in september 2015 was. In de maanden ervoor zijn er verschillende technici geweest. Was het mechanisch, dan werd gezegd dat er technisch iets niet goed was en andersom. Dus uiteindelijk draaide de machine nog steeds niet. Ze zijn overgegaan op een andere installateur: Kavi Graphics. Die hebben een monteur en een elektricien langs gestuurd.
De monteur en de elektricien hebben de pers nog niet aan het draaien gekregen. Vrijdag komt de baas van de monteur zelf naar de pers kijken. Het probleem zou zijn een combinatie van het vloeistofsysteem en de gebruikte drukplaten.


Het lek is, naar wij weten, gemaakt. Wij moeten er bovenop zitten, om te weten wat nog precies niet werkt.
Wij moeten heldere afspraken maken over de training van de drukker. Wim heeft gevraagd of de zusters een offerte willen laten opmaken voor de training van de drukker. Dat duurt een week.

 

Vocational units
De vocational units zijn nog steeds een speerpunt van Eugine en ze worden als landelijk voorbeeld gebruikt door de congregatie. Eugine heeft zelf in april en mei, tijdens de vakantie, zelf ook contacten gelegd met collegascholen voor drukwerk, in haar rol als collega-decaan.

Stanly had bij Eugine aangegeven, dat er geen opdrachten binnenkwamen voor de nieuwe pers. Dit verbaast Wim, omdat de nieuwe pers het werk van de oude pers kan overnemen, alleen dan beter.


Wat belangrijk is, is dat er een goede, Heidelberg-gekwalificeerde monteur komt die de machine draaiende kan maken en houden. Wellicht eentje vanuit Heidelberg zelf?

Er komt bij de universiteit, van wie Anbagam eerder opdrachten kreeg, een nieuw hoofd. Eugine verwacht dat deze volgende week wordt aangesteld. Het eerdere hoofd wilde alleen opdrachten aan Anbagam gunnen als er een omkoopsom van enkele legs werd betaald. Eugine was daar absoluut niet toe bereid.

 

Compost
De zusters hebben aan de voorkant van het complex een nieuw project gestart: het met vermicultuur produceren van compost. Dat de vocational units een speerpunt zijn, blijkt onder andere uit de vermicultuuropzet. Dit zijn de overblijfselen van de Areca leaves uit de werkplaats. Ze zijn nu al aan het verkopen. De prijs was 10 roepies per zakje en gaat nu omhoog naar 15 roepies per zakje.
Daarnaast hebben ze een kwekerij, waarvan de planten verkocht kunnen worden.

 

Areca leaves
Anbagam heeft van een bank een bedrag gekregen voor het financieren van machines, waarbij de productie van de arecaleaf-borden kan worden verbeterd. Dit is een gift vanuit die bank geweest. De productie hiervan gebeurt in de oude drukkerij-ruimte.

 

Kostenberekening
Wim heeft samen met Stanly (en Greta) een kostenberekening gemaakt. De conclusie is dat ze nu inzien is dat er meer aandacht moet zijn voor orderadministratie, omdat ze met steeds meer klanten gaan werken en steeds meer producten gaan maken. Nu moeten ze het belang gaan inzien van het archiveren van de orders, zodat ze later terug kunnen zien wat er geleverd is en wat de afspraken met een bepaalde klant zijn dan wel waren.

 

Door de exercitie die Wim met Stanley heeft gedaan met de kostenberekening in Excel, hebben de zusters twee dingen kunnen zien:
1. Als ze te laag in de prijs zitten, dan maken ze verlies;
2. Ze zien waar ze kunnen besparen, door niet uit te besteden maar het zelf te doen en door goedkoper in te kopen bij de bron/groothandel, in plaats van bij tussenpersonen.

 

Zuster Stanly ziet de noodzaak van de nieuwe pers nu ook in. Ze wilde zelfs ook eigenhandig een kostenberekening maken in de Excelopzet van Wim. En wij hebben het idee dat zij ook echt iets met de bevindingen gaat doen.

Eugine geeft aan, dat de kinderen erg blij zijn dat ze bij de pers kunnen werken. Ook hieraan merken we, dat zij de kinderen erg belangrijk vindt.

 

 

Donderdag 11 februari 2016
We zijn, samen met zusters Greta en Stanly, op bezoek geweest bij Mother Mary Anthony Provincial, een kordate vrouw en hoofd/coördinator van 32 convents.

We hebben eerst complimenten gegeven voor de acquisitie die de afgelopen twee jaren door de zusters is gedaan. De resultaten van de acquisitie beginnen zichtbaar te worden in de orders die ze zeggen binnen te hebben gehaald (van wat wij nu zien, hebben ze van 4 à 5 scholen orders).

 

Daarnaast hebben we drie issues besproken waarover we ons zorgen maakten:

1. installatie: het feit dat de machine het nog niet doet na een jaar;
2. Training: noodzaak van goede training van de drukker;
3. Voorzien in het onderhoud na de installatie.

 

We geven aan dat ze financieel moeilijke jaren achter de rug hebben, in verband met het wegvallen de orders vanuit de universiteit. Dat was hun inkomstenbron. En we zijn bang dat er sprake zal zijn op bezuinigingen op deze drie onderwerpen.
Hierop ontstond een heftige discussie in het Tamil tussen de drie zusters, waarbij wij alleen toeschouwer mochten zijn. Mother Provincial wekte de suggestie dat er meer moest gebeuren. Tot onze verrassing stelde ze dat de huidige drukker moest worden vervangen, omdat ze bang is dat met deze drukker de machine zo weer kapot is. Wij zijn er niet gelijk van overtuigd dat er een nieuwe drukker moet komen, wel dat de huidige drukker getraind moet worden, indien hij met de nieuwe drukpers gaat werken. Wim geeft aan, dat deze drukker niet proactief is en dat het geen slecht idee zou zijn om een nieuwe drukker aan te trekken. En wellicht deze te houden, naast de nieuwe drukker. Twee drukkers geven veel meer zekerheid voor de toekomst.

 

Mother Provincial heeft nog even benadrukt dat er twee zusters zijn die de grafische opleiding doen en tegen eind mei klaar zijn. Eén komt bij Anbagam, de ander bij convent Periculam, dus die kunnen onderling met elkaar gaan sparren.

 

In overleg met Wim stelt Jerry voor om te delen in de kosten (de helft) van het onderhoud voor de komende twee jaren, aangezien St. Anne de installatie en training voor haar rekening neemt (dit was nog niet overeengekomen met de zusters, maar bij dezen).
We hebben specifiek genoemd dat er 33 leg is betaald voor de machine en 3,5 leg voor de installatie en het niet mag hangen op de laatste dingen.
Mother Provincial is het daarmee eens en heeft aangegeven dat er meer actie ondernomen moet worden.

 

De reactie later aan tafel met Stanly:
Er is irritatie vanuit Stanly richting Mother Provincial Mary Anthony. Stanly heeft eigenlijk geen officiële rol in de drukkerij, maar ze doet er wel veel werk voor. Ze voelt zich daarin niet gezien door Mother Provincial.

 

 

Vrijdag 12 februari 2016
We zijn uitgenodigd bij het college door Stanly. Tenslotte waren we bij de school van Eugine, dus moesten we uiteraard ook bij het college langskomen. Daar hebben we een praatje gehouden. Stanly gaf eerst een introductie, met daarbij de eerste keer dat Mark en Sakira hier waren en wat de toezeggingen waren. Daarna hebben Wim en Jerry een praatje gehouden en ook nog de tijd genomen om Stanly nadrukkelijk in het zonnetje te zetten. We hebben haar plannen aangehoord voor uitbreiding tot een research center, dat moet uitgroeien tot een centrum voor PhD-studenten. Daaruit blijkt wel hoe voortvarend en ambitieus Stanly is. Op dit moment wordt er nog een verdieping op het college gebouwd en wordt er een tijdelijk seminargebouw naast het college gebouwd.

 

We zijn de zonnepanelen gaan bekijken, waarbij Stanly heeft aangegeven dat er eigenlijk nog 2 panelen bij moeten komen (voor de stroomvoorziening van de nieuwe verdieping, omdat haar aanvraag voor een extra aansluiting door de overheid niet wordt gehonoreerd).
Wij hebben haar doorgestuurd naar Colourful Children.

 

Daarna zijn we nog even de maten van de behuizing rondom de nieuwe pers gaan opmeten, voor een efficiënter gebruik van de ruimte en het kunnen acclimatiseren van het papier.

Verder zien we wederom dat de drukkerij ruim en effectief is opgezet. En we hebben ook nog even de bindmachine in actie gezien. Wim heeft hier een filmpje van gemaakt. De kleine pers, bedoeld voor briefpapier, is ook in gebruik.

 

In de avond willen we toch even checken hoe het staat met de installatie van de pers. Een werknemer van een specialist op het gebied van Heidelbergpersen is aan de slag gegaan met de pers. Bij navraag van Wim blijkt dat alleen nog de inkt- en vochtrollen moeten worden afgesteld. Er is geen probleem meer met de watertoevoer/-afvoer. De slangen die naast de drukpers liggen zijn alle verbonden aan de pers, dus dat is goed gegaan.
Gelukkig zagen we net op tijd de platen voor de drukproeven. Die waren niet nauwkeurig genoeg voor een kritische test. Ter plekke vonden we elders op een oude plaat een grafiekmotief met een raster, een beter model voor de proef. Morgen worden er alsnog twee nieuwe platen van gemaakt. Zuster Greta gaat samen met Wim naar de plaatmakerij voor twee nieuwe testplaten.


Morgen gaan we zien of de drukpers up and running is.

 

Goed nieuws is dat we de lay-out van de drukkerij opnieuw konden bespreken met Stanly en later ook met Greta. Er komt het volgende uit:
1. In plaats van een te krappe geconditioneerde ruimte om de nieuwe pers heen, wordt één wand verwijderd en herplaatst, zodat er één grote ruimte ontstaat voor beide persen. Dit met voldoende ruimte voor het papier om geconditioneerd opgeslagen te worden. Dit kan gebeuren met bestaande materialen/wanden.
2. Het oude plan om Mendonza een kantoor te geven, wordt in gewijzigde vorm alsnog voor Greta uitgewerkt. Ter plekke kwamen Greta en Stanly samen tot overeenstemming over de lay-out.
3. De deur het dichtst bij het college wordt de nieuwe entreedeur voor klanten. Daar komt een ontvangstruimte. In aansluiting daarop komt het kantoor van Greta. Naast haar deur komt nog een deur naar de werkplaats. Medewerkers kunnen door de "personnel only"-deur, klanten kunnen alleen door de deur van Greta naar de werkplaats.

 

Stanly vindt het belangrijk, dat de drukkers waar ze nu nog het papier bij kopen en die het papier bij Anbagam komen afleveren, de nieuwe pers niet direct kunnen zien. Stanly vermoedt dat deze drukkers het papier dan niet meer komen leveren. Wij hebben aangegeven dat, in verband met een lagere kostprijs, op een gegeven moment geen drukkers meer als leveranciers worden gebruikt. Stanly hoeft zich over de drukkers dan ook geen zorgen meer te maken. Sowieso geeft de lay-out van het nieuwe kantoor en de ingang zoals nu bedacht al een zekerheid/veiligheid: Greta bepaalt of iemand van buiten in de werkplaats komt of niet.

 

 

Zaterdag 13 februari 2016
Met z'n drieën (Wim, Greta en Jerry) gaan we naar de plaatmakerij in Madurai, althans, dat is wat Wim en Jerry in gedachten hebben. Als we daar aankomen, blijkt dat daar alleen het ontwerp voor de plaat wordt gemaakt, dus niet de platen zelf! Die worden per cd naar Sivakasi gestuurd en de gedrukte platen komen in de middag bij de ontwerpers aan, die deze weer doorsturen naar Anbagam. Ons zinkt de moed in de schoenen dat wij de drukpers in actie gaan zien. Later blijkt ook nog, dat het gemaakte design niet het raster is dat Wim heeft aangegeven, de avond ervoor, maar een simpel(er) lijnendesign.

 

Een uur voordat wij met de taxi naar het vliegveld worden gebracht, nemen we nog een kijkje in de drukkerij. Uiteindelijk is de drukpers in werking! We zien hoe er een test wordt gedaan. Het is dan wel niet de ultieme test (= raster), maar een simpeler test (= horizontale lijnen). Maar hij doet het!
Komende maandag wordt de koeling, die lijkt te lekken, gerepareerd.

 

 

Samenvatting:
De drukkerij wordt officieel gerund door Greta, maar in de praktijk runnen Greta en Stanley samen de drukkerij. Mother Provincial staat daar weer boven.
Stanley en Greta hebben zich heel actief bezig gehouden met acquisitie onder scholen en voor de komende maanden hebben ze al verschillende orders op de plank liggen.
Geldgebrek is duidelijk een issue geweest in 2014/2015, hierdoor kon de installatie niet afdoende worden voltooid.


Problemen met de drukpers waren:
1. één van de slangen was niet goed meer; en
2. ergens in de invoer van het papier is een opstopping.
Beide problemen zijn nu opgelost afgelopen week en de drukpers is nu operationeel.


De € 4.900,- die is gestort ten behoeve van de installatie van de drukpers is inderdaad opgemaakt aan de installatie.
Wim heeft de zusters een model kostencalculatie en een model-offerte berekening aan de hand gedaan, daarnaast is ook de lay-out van het nieuwe kantoor aangepast.
De drukkerij is erg goed georganiseerd is en opgeruimd. Er wordt met stapels gewerkt, dit komt de overzichtelijkheid ten goede.

 

Zuster Eugine is, tegen wil en dank, weer tot hoofd/superior van de zusters gebombardeerd. We merken aan Eugine dat ze veel op haar bordje heeft.
Eugine geeft aan, dat de laatste keer dat er een monteur voor de nieuwe drukpers is geweest in september 2015 was. De vocational units zijn nog steeds een speerpunt van Eugine. Dat de vocational units een speerpunt zijn, blijkt onder andere uit de vermicultuur-opzet en de arecaleaf-borden waarmee het goed gaat. Anbagam wordt wat betreft de vocational units als landelijk voorbeeld gebruikt door de congregatie.

 

Stanly, bekrachtigd door Mother Provincial, geeft aan, dat twee zusters aan een (3-jarige) grafische opleiding bezig zijn, waarvan één in Anbagam zal gaan werken. Zij zal eind mei haar opleiding afronden. De ander komt bij convent Periculam, dus die kunnen onderling met elkaar gaan sparren.

De training van de drukker is een belangrijke kwestie om de nieuwe drukpers goed te kunnen gebruiken. Wellicht zelfs vervanging van de drukker.

Stanly is erg enthousiast om op de ingebrachte wijze verder te werken en heeft ook duidelijk laten zien dat ze er energie in wil steken.

 

We hebben voorgesteld dat wij delen in de kosten (de helft) van het onderhoud voor de komende twee jaren, aangezien St. Anne de installatie en training voor haar rekening neemt. Mother Provincial is daarmee akkoord.


Uiteindelijk is de drukpers in werking!

 

Acties bestuur:
1. Bepalen hoeveelheid te spenderen geld voor onderhoud drukpers komende twee jaar (allen);
2. Wim stuurt de zusters de gemaakte documenten (modellen offerte en kostencalculatie) (Wim);
3. Jerry maakt het verslag af en stuurt dit aan de bestuursleden en adviseurs (Jerry).
4. Scherp blijven op de ontwikkelingen m.b.t. installatie en onderhoud (allen).

 

 

Lees het hele artikel over de aankomst van de drukpers

 

Lees het hele artikel over de bezoeken van voor 2015

 

Stichting Anbagam is ook aanwezig op Facebook.

Stichting Anbagam op Facebook

 

Vanaf 2013 is de Stichting Anbagam in gesprek met Anbagam in Madurai over zonnepanelen.
De “power cuts” in India maken dat het werken met elektrische apparaten zeer wordt bemoeilijkt. De power cuts beïnvloeden ook sterk de productiviteit van de medewerkers in de drukkerij. Juist het werken met de drukpers helpt de kinderen van Anbagam zichzelf te ontwikkelen in vaardigheden die ze later als zelfstandige werknemer kunnen gebruiken. Daarbij komt dat, om opdrachten goed en op tijd af te kunnen krijgen, een constante levering van stroom noodzakelijk is. Eerder is daarom al, met behulp van donaties, een generator aangeschaft. Om onafhankelijk te kunnen werken van de openbare stroomlevering is besloten zonnepanelen te plaatsen.

Door middel van gezamenlijke inzet met Wilde Ganzen (
www.wildeganzen.nl), Stichting Bisschop Beckers (www.sbb-info.nl) en Colourful Children (www.colourfulchildren.nl) hebben we het waar kunnen maken: de zonnepanelen zijn geïnstalleerd!
Op dit moment is onze penningmeester Ton Verhoeven in Madurai, onder andere om te kijken hoe het staat met de zonnepanelen. Hieronder foto’s van de zonne-installatie.

De Stichting Anbagam wil graag Wilde Ganzen, Stichting Bisschop Beckers en Colourful Children danken voor hun gulle giften. Door deze giften kon dit project gerealiseerd worden.
Ook onze trouwe donateurs danken wij. Door jullie is er een stabiele stroom aan inkomsten, waardoor een solide basis bestaat voor hulp aan Anbagam in Madurai.

Lopend project: de drukpers.
We zijn goed op weg een nieuwe drukpers te kunnen financieren, ter vervanging van de oude pers in de drukkerij. Naar verwachting wordt begin november de drukpers aangekocht en geïnstalleerd. Houd onze website in de gaten voor meer nieuws!
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE