Helpt te helpen in Madurai, Zuid-India

Eerdere bezoeken

Het bezoek van onze penningmeester Ton aan Anbagam, augustus 2014

"Voor de derde keer in India en ook voor de derde keer in Anbagam Madurai. Op deze mooie locatie kom ik nu (als penningmeester van Stichting Anbagam) met twee opdrachten. De eerste is om de realisatie te gaan zien van de zonne-energieinstallatie.

Samen met bouwkundige Jayarani ga ik de daken op om te constateren dat alles perfect is aangelegd en naar behoren functioneert. Afgelopen dus met die vervelende stroomonderbrekingen.""De tweede opdracht is om de prachtige boodschap te brengen aan de sisters Eugine en Mendonza dat de Printing Service de vervanging van de Heidelberg offsetpers uit 1975 door een exemplaar uit 1992 tegemoet kan zien op korte termijn. De bestelling is gedaan en in oktober wordt de machine vanuit Nederland verscheept.
Vanzelfsprekend wordt dit bericht met blijdschap ontvangen.
Het verblijf zelf in Anbagam is zoals iedere keer zeer aangenaam en wordt vooral opgeluisterd door de aanwezigheid van de kinderen.
Ik verheug me nu al op mijn volgende en vierde bezoek."


The sun, the sun is where it comes from
Vanaf 2013 is de Stichting Anbagam in gesprek met Anbagam in Madurai over zonnepanelen.
De “power cuts” in India maken dat het werken met elektrische apparaten zeer wordt bemoeilijkt. De power cuts beïnvloeden ook sterk de productiviteit van de medewerkers in de drukkerij. Juist het werken met de drukpers helpt de kinderen van Anbagam zichzelf te ontwikkelen in vaardigheden die ze later als zelfstandige werknemer kunnen gebruiken. Daarbij komt dat, om opdrachten goed en op tijd af te kunnen krijgen, een constante levering van stroom noodzakelijk is. Eerder is daarom al, met behulp van donaties, een generator aangeschaft. Om onafhankelijk te kunnen werken van de openbare stroomlevering is besloten zonnepanelen te plaatsen.

Door middel van gezamenlijke inzet met Wilde Ganzen (
www.wildeganzen.nl), Stichting Bisschop Beckers (www.sbb-info.nl) en Colourful Children (www.colourfulchildren.nl) hebben we het waar kunnen maken: de zonnepanelen zijn geïnstalleerd! Op dit moment is onze penningmeester Ton Verhoeven in Madurai, onder andere om te kijken hoe het loopt met de zonnepanelen.

Zonnepanelen Anbagam 3 20.08.14

 

 

De Stichting Anbagam wil graag Wilde Ganzen, Stichting Bisschop Beckers en Colourful Children danken voor hun gulle giften. Door deze giften kon dit project gerealiseerd worden.
Ook onze trouwe donateurs danken wij. Door jullie is er een stabiele stroom aan

inkomsten, waardoor een solide basis bestaat voor hulp aan Anbagam in Madurai.

 

Mark en Wim op reis naar Madurai, maart 2014

Een boeiende reis begint op zondag 2 maart. We komen aan in Madurai. We hebben slechts 8 dagen om onze doelen voor deze reis te bereiken. Vele vragen:
we willen van de zusters commitment voor de toekomst, zijn er nieuwe klanten bijgekomen en is er een mogelijkheid om nieuwe klanten te werven? Hoe staat het met de omzet van de drukkerij? En wat is de status van de zonne-energiecellen waar we sinds vorig jaar met de zusters over praten?


Anbagam Printing PressOnze dag van aankomst begint al goed, met een rondleiding van zuster Mendonza door het nieuwe drukkerijgebouw dat is opgericht, en aansluitend een gesprek met zusters Eugine en Stanley (het nieuwe hoofd van het college en tegenhanger van Eugine).
In ons gesprek met Mendonza ontdekken we, dat de manager van de drukkerij die ook het klantencontact verzorgde, helaas 2 maanden geleden is overleden aan een hartinfarct. Mendonza lijkt het commerciële gat te vullen en goed ook: een orderlijst, jaaroverzicht, kostencalculaties en 3 nieuwe klanten toont ze ons. Zichtbaar professioneler dan de laatste keer dat we hier waren.
Nieuwe klanten waren in 2013 goed voor ruim 50% van de omzet, met een betere marge en veel minder uren. De afhankelijkheid van die vroegere ene klant is drastisch verminderd.

We merken dat ons doel van ondersteuning tot zelfvoorzienendheid zichtbaar vorm krijgt: er wordt zelf initiatief genomen, er is zelf een nieuwe kleine offsetpers gekocht en het allermooiste: aan een groepje van de oudere kinderen die in de drukkerij werken kan nu maandelijks een bedrag van 500 roepies worden uitbetaald!

De volgende dagen brengen we met Mendonza een bezoek aan de leverancier/vertegenwoordiger van de lamineermachine, knopen we gesprekken aan met Eugine en Stanley en brengen we met zusters Mendonza en Silvi een bezoek aan de eigenaar van JEYAKAR OFFSET PRINTERS in de plaats Sivakasi, om te kijken of de nu gekozen machine ook door hen geleverd kan worden en van onderhoud voorzien. Een leuke bonus: JEYAKAR OFFSET PRINTERS besteedt zowel de belichting van de platen als de schoonmaak en regeneratie uit. We krijgen dan ook een adres mee voor het schoonmaken en chemisch vernieuwen van de drukplaten voor 30 roepies per plaat, zodat de gevaarlijke chemische situatie en de geluidsoverlast door het zogenoemde graining bij Anbagam kunnen stoppen.


Donderdag 6 maart: blijkbaar hebben we een goede indruk achtergelaten. Zuster Stanley vraagt ons namelijk om op het college “les” te geven over vervuiling en de drukkerijwereld. We hebben geprobeerd onze achtergronden als drukker en klinisch psycholoog in te zetten: het werd een combinatie van technologie en gedragsverandering bij vervuiling. Een paar dagen in Madurai en nu al gepromoveerd tot professoren. Toch geen slechte score!

Dezelfde dag toch ook nog even telefonisch contact gehad met Jayarani, die de zaken rondom de zonne-energieinstallatie regelt. Sun marketing is met zijn nationale netwerk en onderhoudsteam een goede keus voor de zonne-cellen.

Al weer aangekomen bij de laatste dagen. We gaan langs bij zuster Starlet in Trichy en worden enthousiast ontvangen zoals alleen in India mogelijk is: met dans! Later waren ook wij de pineut. De filmpjes zitten veilig achter slot en grendel!
We hebben afgesproken dat Mendonza elk kwartaal een omzetoverzicht levert, zodat transparant blijft waar elke euro aan sponsorgeld aan wordt besteed.

Ter afsluiting:
De intentie om de drukkerij tot een succes te maken en daarmee de kinderen van Anbagam te helpen is erg hoog. Ook binnen de congregatie van de zusters lijkt het draagvlak gestaag te groeien. We gaan de goede kant op.


Donderdag 20 maart het benefietdiner voor fundraising voor de zonne-energiecellen. Met veel dank aan de stichting Colourful Children. Spannende tijden!


We willen dit moment graag aangrijpen, om alle mensen die geld doneren aan Stichting Anbagam of Anbagam op andere wijze een warm hart toedragen, te bedanken voor hun liefdevolle steun.

 

Bezoek van Mark Thuring en Sakira Lanting, februari 2013

Bezoek februati 2013Zoals altijd zijn we in Anbagam uiterst gastvrij ontvangen. We zijn gedurende langere tijd op het terrein van Anbagam en in de drukkerij kunnen de "power cuts"beter konden worden opgevangen. Zo zijn er dagen geweest dat er er ondanks het de power cuts gewoon doorgewerkt kon worden. Deze generator werd geschonken door de Stichting G.G.D. Hardenbroek van de kleine Lindt. Hierdoor is het mogelijk om de productie te verhogen.

 

Onze ervaringen in de drukkerij hebben we besproken met de betrokken zusters. Op basis daarvan worden er in de drukkerij een aantal logistieke veranderingen doorgevoerd en zal de toekomst zal er aandacht gegeven worden aan de arbeidsomstandigheden van de kinderen in de drukkerij. Bovendien zullen een aantal machines aangeschaft worden die de kwaliteit van het drukwerk verfraaien.

 

Er is een vertegenwoordiger aangesteld die als taak heeft nieuwe orders voor de drukkerij binnen te halen.

Er is contact geweest met de nieuwe Mother Provincial . Deze draagt de drukkerij een warm hart toe en zal kijken hoe de drukkerij vanuit de congregatie ondersteund zal worden.

 

drukwerkBezoek van Wim Helms, juli/augustus 2012

In de periode juli-augustus heeft Wim Helms, als adviseur van Stichting Anbagam, het Instituut Anbagam te Madurai bezocht om het innovatieproces in de drukkerij te ondersteunen. Wim is lid van de PUM , Netherlands Senior Experts. Hij zal vanuit zijn lidmaatschap en deskundigheid als drukker, de zusters adviseren.

Wim is reeds eerder in het kader van het project op de drukkerij in geweest en heeft hierover een business plan geschreven, dat nu als leidraad dient voor de ontwikkelingen in de komende jaren.

 

Ons bezoek aan India, 3-14 januari 2012

We (Mark Thuring en Sakira Lanting) waren van 3 – 14 januari 2012 te gast bij de zusters van St.Ann in Madurai. Deze zusters leiden het instituut Anbagam. We zijn weer aller hartelijkst ontvangen, met liefde en goede zorgen omringd. We hebben ons daar thuis gevoeld.

Als voorbereiding voor ons bezoek aan Anbagam was het rapport van Wim Helms. Belangrijke aandachtspunten waren: - maken prioriteiten lijstje aanschaf apparatuur, - nieuw dak, - generator, - op orde brengen van administratie drukkerij, - de drukkerij als een zelfstandige eenheid, - stabiliteit van de bezetting, - het in de markt zetten van de drukkerij, - hoe gaat het nu in de drukkerij.

We hebben tijdens ons verblijf meerdere gesprekken gehad over de inrichting van de drukkerij met zr Eugine, zr Starlet, zr Mendonza en zr Maria Alphonsal ,districtsoverste van Tamil Nadu.

 

Besproken onderwerpen, besluiten en afspraken:

  • Tijdens besprekingen komt naar voren dat de snijmachine al langere tijd kapot is. De afgelopen twee jaren is deze machine herhaaldelijk gerepareerd (zonder garantie etc.) en hij blijkt nu afgeschreven te moeten worden. Een nieuwe snijmachine heeft de hoogste prioriteit. We besluiten dan ook dat dit als eerste aangeschaft dient te worden voor de drukkerij.
  • Van onze kant wordt de prioriteit van een nieuw dak naar voren gebracht (o.a. gezondheidsrisico's i.v.m. het asbest, lekkage bij regen). Vervanging van de asbest platen op het dak wordt dan ook als hoogste prioriteit genoteerd en er wordt besloten dat er in april vervanging van het asbest dak zal plaats vinden. Er worden hierover afspraken gemaakt met een aannemer (Dhr.Antony Thobiash Rajesh van LUKA Construction).
  • De Universiteit vraagt betere kwaliteit van het drukwerk, waarvoor er een bind-lijmmachine nodig is. Er wordt besloten om deze aan te schaffen.
  • In verband met de continuïteit van het drukproces (in Madurai zijn er meerdere uren per dag "power-cuts" (geen elektriciteit) is er een generator nodig. We bespreken dit met zr. Maria Alphonsal (mother Provincial).
  • In de periode juli/augustus zal Wim Helms een volgend bezoek aan Madurai brengen om verder het innovatie proces te ondersteunen.


Bezoek januari 2012Tijdens ons verblijf zijn we op bezoek geweest bij de manager van de Universiteit van Madurai, die verantwoordelijk is voor het drukwerk van de Universiteit. Deze manager zeer positief staat t.o.v. de drukkerij van Anbagam. Dhr. Raja van Printo Spares te Madurai), een vertegenwoordiger van bind/lijm- en snijmachines, geeft ons informatie over verschillende machines en met hem bezoeken we meerdere drukkerijen. Tevens gaan we met hem naar Intimate Machines te Trivandrium (Zuid India), een fabriek voor bind-lijmmachines. We reizen per nachttrein naar Trivandrium. In de machinefabriek worden we ontvangen door de adjunct directeur. We onderhandelen over de prijs van de bind/lijmmachine en hebben een rondleiding in de fabriek, waarbij duidelijk word welke machine aangeschaft moet worden . Hiermee kan de kwaliteit van het drukwerk sterk verbeterd worden, conform de eis van de universiteit. 

 

Tijdens ons bezoek aan Zr.Maria Alphonsal bespreken we de mogelijke bijdrage aan de nieuwe generator door de congregatie.. Het rapport van Wim Helms was bij haar in goede aarde gevallen. Het rapport sprak haar aan en ze kon zich helemaal vinden in de gedane aanbevelingen. Ze voelt zich verbonden met de drukkerij omdat zij daar al langer bemoeienis mee had binnen de congregatie. Er zijn binnen twee scholen ,geleid worden door de Zusters van St. Ann , een drukkerij . Ze geeft aan te zullen overleggen binnen de congregatie welke financiële bijdrage ze kunnen geven.

 

Wederzijds commitment is van wezenlijk belang is. Doel is een goed draaiende, zelf supportive, winstgevende drukkerij, waar verstandelijk gehandicapte jongeren een zinvolle dagbesteding kunnen vinden. Ze kunnen hier eenvoudig handwerk leren en zo mogelijk een klein inkomen verwerven.

 

Stichting Anbagam is ook aanwezig op Facebook.

Stichting Anbagam op Facebook

 

Vanaf 2013 is de Stichting Anbagam in gesprek met Anbagam in Madurai over zonnepanelen.
De “power cuts” in India maken dat het werken met elektrische apparaten zeer wordt bemoeilijkt. De power cuts beïnvloeden ook sterk de productiviteit van de medewerkers in de drukkerij. Juist het werken met de drukpers helpt de kinderen van Anbagam zichzelf te ontwikkelen in vaardigheden die ze later als zelfstandige werknemer kunnen gebruiken. Daarbij komt dat, om opdrachten goed en op tijd af te kunnen krijgen, een constante levering van stroom noodzakelijk is. Eerder is daarom al, met behulp van donaties, een generator aangeschaft. Om onafhankelijk te kunnen werken van de openbare stroomlevering is besloten zonnepanelen te plaatsen.

Door middel van gezamenlijke inzet met Wilde Ganzen (
www.wildeganzen.nl), Stichting Bisschop Beckers (www.sbb-info.nl) en Colourful Children (www.colourfulchildren.nl) hebben we het waar kunnen maken: de zonnepanelen zijn geïnstalleerd!
Op dit moment is onze penningmeester Ton Verhoeven in Madurai, onder andere om te kijken hoe het staat met de zonnepanelen. Hieronder foto’s van de zonne-installatie.

De Stichting Anbagam wil graag Wilde Ganzen, Stichting Bisschop Beckers en Colourful Children danken voor hun gulle giften. Door deze giften kon dit project gerealiseerd worden.
Ook onze trouwe donateurs danken wij. Door jullie is er een stabiele stroom aan inkomsten, waardoor een solide basis bestaat voor hulp aan Anbagam in Madurai.

Lopend project: de drukpers.
We zijn goed op weg een nieuwe drukpers te kunnen financieren, ter vervanging van de oude pers in de drukkerij. Naar verwachting wordt begin november de drukpers aangekocht en geïnstalleerd. Houd onze website in de gaten voor meer nieuws!
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE