Helpt te helpen in Madurai, Zuid-India

Nieuws van Stichting Anbagam

 

 

Verslag reis Sakira Lanting en Wim Helms 13-20 oktober 2018 Madurai, India
 
Bij aankomst op het vliegveld in Madurai werden we opgehaald door Maria Alphonsal, het nieuwe hoofd van de drukkerij,  en Judith. Na een maaltijd gaan we naar de drukkerij en ontmoeten daar de zusters met de grafische opleiding, Sheeja (manager van de drukkerij) en Nancy (assistent manager).
 
De eerste dagen hebben we gesprekken met Maria Alphonsal. Zij is sinds drie maanden op Anbagam.

 

Lees het hele artikel over de reis van Sakira Lanting en Wim Hels

 

Verslag reis Wim Helms en Jerry Mac-Donald 7-14 februari 2016

 

Maandag 8 februari 2016:

Op 8 februari komen we rond 07.30 uur aan op vlieghaven Madurai en worden we door zusters Stanley en Eugine opgehaald. Uiteraard krijgen we van de zusters een uitgebreid ontbijt wanneer we aankomen op het convent Anbagam.

 

Zuster Mendonza is vervangen door Greta (mei 2015 is zij naar Anbagam gekomen). Zij heeft een administratieve en financiële achtergrond en wij hebben het idee dat Greta en Stanley samen de drukkerij runnen en niet Greta alleen. Daarnaast is er een zuster, die een 2-jarige grafische opleiding volgt. Zij is eind mei klaar met haar grafische opleiding. Arul Mary is er niet meer. Çelvy is weg. Elisa is weg, we weten niet wie haar heeft vervangen. De chauffeur is ook weg.  Eugine en Stanley zijn er nog. Jecinthy is er nog. Susan is erbij gekomen, bij het college.

 

Lees het hele artikel over de reis van Wim Helms en Jerry Mac-Donald

 

 

Het is zover! De drukpers is aangekomen in Anbagam!

 

drukkerij0Mark Thuring en Sakira Lanting hebben in maart 2015 wederom de reis afgelegd naar Madurai, India, om samen met de zusters van het convent de nieuwe drukpers te ontvangen.

 

Tijdens hun verblijf  is er ook aandacht geweest voor de ontwikkelingen binnen het gehele instituut.

De zusters te Madurai zijn in de loop der jaren steeds meer accent gaan leggen op de ontwikkeling van vocational units, veilige werkplaatsen waar verstandelijk beperkten eenvoudige vaardigheden kunnen ontwikkelen. In dit opzicht zijn er vorderingen gemaakt.

 

De drukkerij
De drukkerij laat een toename zien in de diversiteit van haar klanten. De universiteit is niet meer de enige opdrachtgever, maar ook scholen uit de omgeving van Madurai  geven opdrachten tot het maken van drukwerk.

 De diversiteit aan producten is vergroot. Het aantal kinderen dat in de drukkerij deelneemt aan werkzaamheden is vergroot.

 

Het hoofd van het convent in Madurai, zuster Eugine, geeft aan dat de drukkerij zich ontwikkelt tot een zelfstandige drukkerij. Dit conform de afspraken die in 2010 gemaakt zijn met de Stichting Anbagam.

 

Lees het hele artikel over de aankomst van de drukpers

 

Bezoek van Mark Thuring en Sakira Lanting, februari 2013

Bezoek februati 2013Zoals altijd zijn we in Anbagam uiterst gastvrij ontvangen. We zijn gedurende langere tijd op het terrein van Anbagam en in de drukkerij kunnen de "power cuts"beter konden worden opgevangen. Zo zijn er dagen geweest dat er er ondanks het de power cuts gewoon doorgewerkt kon worden. Deze generator werd geschonken door de Stichting G.G.D. Hardenbroek van de kleine Lindt. Hierdoor is het mogelijk om de productie te verhogen.

 

Onze ervaringen in de drukkerij hebben we besproken met de betrokken zusters. Op basis daarvan worden er in de drukkerij een aantal logistieke veranderingen doorgevoerd en zal de toekomst zal er aandacht gegeven worden aan de arbeidsomstandigheden van de kinderen in de drukkerij. Bovendien zullen een aantal machines aangeschaft worden die de kwaliteit van het drukwerk verfraaien.

 

Er is een vertegenwoordiger aangesteld die als taak heeft nieuwe orders voor de drukkerij binnen te halen.

Er is contact geweest met de nieuwe Mother Provincial . Deze draagt de drukkerij een warm hart toe en zal kijken hoe de drukkerij vanuit de congregatie ondersteund zal worden.

 

drukwerk

Ons bezoek aan India, 3-14 januari 2012

We (Mark Thuring en Sakira Lanting) waren van 3 – 14 januari 2012 te gast bij de zusters van St.Ann in Madurai. Deze zusters leiden het instituut Anbagam. We zijn weer aller hartelijkst ontvangen, met liefde en goede zorgen omringd. We hebben ons daar thuis gevoeld.

Als voorbereiding voor ons bezoek aan Anbagam was het rapport van Wim Helms. Belangrijke aandachtspunten waren: - maken prioriteiten lijstje aanschaf apparatuur, - nieuw dak, - generator, - op orde brengen van administratie drukkerij, - de drukkerij als een zelfstandige eenheid, - stabiliteit van de bezetting, - het in de markt zetten van de drukkerij, - hoe gaat het nu in de drukkerij.

We hebben tijdens ons verblijf meerdere gesprekken gehad over de inrichting van de drukkerij met zr Eugine, zr Starlet, zr Mendonza en zr Maria Alphonsal ,districtsoverste van Tamil Nadu.

 

Lees het hele artikel over de bezoeken van voor 2015

 

 

 

Stichting Anbagam is ook aanwezig op Facebook.

Stichting Anbagam op Facebook

 

Vanaf 2013 is de Stichting Anbagam in gesprek met Anbagam in Madurai over zonnepanelen.
De “power cuts” in India maken dat het werken met elektrische apparaten zeer wordt bemoeilijkt. De power cuts beïnvloeden ook sterk de productiviteit van de medewerkers in de drukkerij. Juist het werken met de drukpers helpt de kinderen van Anbagam zichzelf te ontwikkelen in vaardigheden die ze later als zelfstandige werknemer kunnen gebruiken. Daarbij komt dat, om opdrachten goed en op tijd af te kunnen krijgen, een constante levering van stroom noodzakelijk is. Eerder is daarom al, met behulp van donaties, een generator aangeschaft. Om onafhankelijk te kunnen werken van de openbare stroomlevering is besloten zonnepanelen te plaatsen.

Door middel van gezamenlijke inzet met Wilde Ganzen (
www.wildeganzen.nl), Stichting Bisschop Beckers (www.sbb-info.nl) en Colourful Children (www.colourfulchildren.nl) hebben we het waar kunnen maken: de zonnepanelen zijn geïnstalleerd!
Op dit moment is onze penningmeester Ton Verhoeven in Madurai, onder andere om te kijken hoe het staat met de zonnepanelen. Hieronder foto’s van de zonne-installatie.

De Stichting Anbagam wil graag Wilde Ganzen, Stichting Bisschop Beckers en Colourful Children danken voor hun gulle giften. Door deze giften kon dit project gerealiseerd worden.
Ook onze trouwe donateurs danken wij. Door jullie is er een stabiele stroom aan inkomsten, waardoor een solide basis bestaat voor hulp aan Anbagam in Madurai.

Lopend project: de drukpers.
We zijn goed op weg een nieuwe drukpers te kunnen financieren, ter vervanging van de oude pers in de drukkerij. Naar verwachting wordt begin november de drukpers aangekocht en geïnstalleerd. Houd onze website in de gaten voor meer nieuws!
Normal 0 21 false false false NL X-NONE X-NONE