Helpt te helpen in Madurai, Zuid-India

Giften voor Stichting Anbagam

 

De stichting zorgt ervoor dat elke gegeven euro wordt besteed aan het project in India. Onze organisatorische kosten zijn nihil, doordat we geen kantoor hebben.

 

Lunches of diners, thee, koffie voor of na vergaderingen worden door de bestuursleden en vrijwilligers zelf betaald. Activiteiten die vrijwilligers, adviseurs of bestuursleden ondernemen ten behoeve van de stichting (bijv. onderzoek naar benodigde middelen in India, folders maken) worden door hen zelf bekostigd. Vrijwilligers zijn echte vrijwilligers en ontvangen geen salaris, reiskosten-, of onkostenvergoeding).

 

In onze activiteiten komt het motto van de stichting: "Geen ontwikkelingswerk, maar samen werken aan ontwikkeling", zeer tot zijn recht. Financiële steun wordt aangewend voor de aanschaf van machines, les- en werkmaterialen.

 

 

 

De giften zijn fiscaal aftrekbaar. De belastingdienst heeft Stichting Anbagam aangemerkt als algemeen nut-beogende instellling (ANBI), met  dossiernummer 82133. 

 

Wiilt u ook bijdragen aan onze stichting?

Bankrekeningnummer: 1545.90.630      IBAN: NL74RABO0154590630

 

De financiële verantwoording van Stichting Anbagam.