Helpt te helpen in Madurai, Zuid-India

Onderwijs project

Sinds 2014 is een groep enthousiaste mensen, afkomstig uit het speciaal onderwijs binnen Tilburg, betrokken bij het SBT College (de opleiding voor speciale leraren) en de Anbagam Special School in Madurai. Twee maal per jaar vertrekt een groepje van 3 mensen, voor een volledige werkweek, naar Madurai  Zij verzorgen colleges aan de opleiding voor leraren en ondersteunen de leerkrachten van de Special School met informatie en praktische oefeningen.
 
Na oriëntatie op de behoeften van de betrokkenen in India is gekozen voor de volgende thema’s:
  1. Naast algemene informatie met betrekking tot ontwikkelingen binnen de kennis rondom speciale leerlingen is vooral het belang van het uitgaan van ontwikkelingsleeftijden van de leerlingen om hun ontwikkeling adequaat te kunnen ondersteunen een belangrijk thema .
  2. Klassenmanagement: hoe kun je alle leerlingen betrekken bij het onderwijs, hoe organiseer je dat en hoe leer je leerlingen aan het werk te zijn zonder de rechtstreekse sturing/nabijheid van de leraar.
  3. Wat kun je als school bijdragen aan het verwerven van competenties door de oudere leerlingen voor hun carrière na de school, zoals werkhouding, samenwerken, omgaan met leidinggevenden, routines uitvoeren zonder voortdurende controle en sturing enz.
 
Tot op heden is er door deze groep mensen (vrijwillig en onbezoldigd) kennis en informatie uitgeleverd, maar wij zien ook dat er veel behoefte is aan adequate leermiddelen in de school (het ontbreekt zelfs aan de meest elementaire leermiddelen) om het geleerde ook goed in de praktijk te kunnen brengen. De fondsen hiervoor moeten nog worden aangeboord en horen bij de doelstellingen voor de komende jaren. 
 
Vooral in het onderdeel verwerven van competenties voor werken en leven na de schoolleeftijd ligt er een duidelijke link naar wat in de Stichting Anbagam al gestalte heeft gekregen: het opzetten van vocal units.